inwestor

1. Spotkanie
2. Przekazanie projektu oraz wytycznych i oczekiwań Inwestora
3. Sporządzenie projektu przez Dział Techniczny
4. Wykonanie kosztorysu
5. Podpisanie umowy
6. Wykonanie instalacji
7. Odbiór wraz z przekazaniem dokumentacji dot. instalacji